Shimano werkplaatsconcept

DE UITDAGING

Vanwege de enorme verandering in de retail van de afgelopen 10 jaar, lanceert Shimano Benelux een nieuw concept: Het ‘werkplaats concept‘. Hiermee wordt invulling gegeven aan ‘Ondernemen op basis van waardecreatie’. De uitdaging: Hoe zetten we dit concept in de markt?

DE OPLOSSING

Shimano stelde een accountmanager aan om de fietsendealers te bezoeken. Als salesondersteunend middel hebben we gekozen voor een corporate brochure, waarin alle facetten van het werkplaatsconcept, op hoofdlijnen, worden aangestipt. Een dik boekwerk met veel beeldmateriaal en weinig tekst, puur om tijdens het eerste gesprek te inspireren en enthousiasmeren. Een mooie brochure met een hoge bewaarwaarde, om achter te laten.

HET RESULTAAT

• Ruim 3x meer conceptafname in het eerste half jaar dan ingeschat
• Complimenten vanuit de interne organisatie
• Blauwdruk voor de uitrol van het concept voor Europa

KLANT

Shimano Benelux

CREATIE

Brochure concept en ontwerp, infographic design

 

Bezoekadres
Grote Voort 10
8041 AM Zwolle

Postadres
Fruitweidestraat 56
8043 XE Zwolle